Kahlenbergerdorf unterm Nasenweg


Blick auf Kahlenbergerdorf und die Donau vom Nasenweg unterhalb vom Leopoldsberg.